Έργα

Οι αίθουσες λειτουργούν καθημερινά 6 ημέρες την εβδομάδα από 9:00π.μ. έως 21:00μ.μ. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι χειριστές-φοιτητές, οι οποίοι επιβλέπουν την λειτουργία των αιθουσών και βοηθούν τους φοιτητές στην επίλυση τυχόν προβλημάτων ή αποριών. Επίσης, υπάρχει επιπρόσθετη υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται και στο help desk της Ομάδας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Γ-205.