Υποστήριξη Μαθημάτων

Η Ομάδα Εκπαίδευσης οργανώνει κάθε έτος σεμινάρια για πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές των Τμημάτων που υποστηρίζει, με σκοπό την εξοικείωση τους με το υπολογιστικό περιβάλλον.

Τα σεμινάρια έχουν ως θέμα την εισαγωγή στους υπολογιστές. Αναλυτικότερα, διδάσκονται τα παρακάτω:

:: Εισαγωγή στο Εργαστηριακό Περιβάλλον.
:: Εισαγωγή στα Windows - Office.
:: Εισαγωγή στο Unix.
:: Εισαγωγή στα Δίκτυα.

Οι φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερώνονται από σχετικές ανακοινώσεις, που αναρτώνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση.