Εκπαιδευτικό Υλικό

Το ακόλουθο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών, που έχουν πρόσβαση στους servers του Υπολογιστικού Κέντρου. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου παρουσιάζει το περιβάλλον εργασίας, που θα αντιμετωπίσουν οι χρήστες στην πρώτη τους επαφή με το Λειτουργικό Σύστημα UNIX.

Σκοπός του συγκεκριμένου οδηγού είναι να δώσει στο φοιτητή, διαβάζοντάς το - τη δυνατότητα να γίνει μέσος χρήστης στο Λειτουργικό Σύστημα Unix..


Εγχειρίδιο UNIX

Μάθημα: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Οδηγίες για ρύθμιση του Microsoft Outlook

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Power Point Presentation

Εισαγωγή στην Maple