Ομάδα Εκπαίδευσης

Η Ομάδα Εκπαίδευσης του Υπολογιστικού Κέντρου της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε), σας καλωσορίζει στο διαδικτυακό τόπο, που έχει ως σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των χρηστών της Σ.Θ.Ε.

Η Ομάδα προσφέρει υπηρεσίες πρώτου και δεύτερου επιπέδου υποστήριξης.
Αναλυτικότερα, υποστηρίζει και αναπτύσσεται στους εξείς τομείς.

:: Υποστήριξη Αιθουσών Εκπαίδευσης.
:: Υποστήριξη Χρηστών.
:: Υπηρεσίες MAIL - DNS - NIS - WEB.
:: Εξωτερικές Υπηρεσίες.                             


Τα γραφεία της Ομάδας βρίσκονται στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού:

Γραφείο Γ205 ( 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.).
Γραφείο Γ100 ( 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810 - 393433, 2810 - 393350.
e-mail: sysadms@edu.uoc.gr.