Έργα

Η ομάδα συμμετέχει στη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων εφαρμοσμένης έρευνας με φορείς του Πανεπιστήμιου Κρήτης αλλά και εξωτερικών φορέων όπως Δήμος Ηρακλείου Νομαρχία Ηρακλείου, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Αλικαρνασσού. Σκοπός της ομάδας είναι η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Servers και τοπικών δικτύων. Αναλυτικότερα σε κεντρικές υπηρεσίες Mail, NFS, antispam antivirus firewall κ.λ.π..

Έργα τα οποία υλοποιούνται αυτήν την περίοδο :

:: Υποστήριξη 4 αιθουσών εκπαίδευσης με 120 Linux μηχανήματα για την χρήση των προπτυχιακών φοιτητών.
:: Εκπαιδευτική υποστήριξη σε εισαγωγικά σεμινάρια στα λειτουργικά συστήματα αλλά και υποστήριξη των φοιτητών στα εργαστήρια 6 ημέρες την εβδομάδα και 12 ώρες ημερησίως. (9 π.μ - 21 μ.μ)
:: Υποστήριξη 5 servers για την υποστήριξη των παραπάνω αιθουσών..
:: Υποστήριξη ενός παράλληλου συστήματος 8 κόμβων.
:: Υποστήριξη mail server για 5 domain.
:: Υποστήριξη εργαστηρίου πολυμέσων και εκτυπωτικού κέντρου
:: Υποστήριξη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
:: Υποστήριξη Πρυτανείας Πανεπιστήμιου Κρήτης
:: Υποστήριξη Δήμου Ηρακλείου Νομαρχεία HΗρακλείου , Δήμος Νέας Αλικαρνασσού, και ΙΘΑΒΙΚ σε επίπεδο Servers, Mail , NFS, antispam antivirus, τοπικών δικτύων και firewall.