Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Ομάδα Εκπαίδευσης του Υπολογιστικού Κέντρου ειναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Υπεύθυνος Ομάδας: Βιτσάκης Γιώργος

Τεχνική Υποστήριξη: Ζουρίδης Αρης
  Παναγιωτάκης Νίκος
  Παππά Εύα
  Τσαγκαράκης Γιάννης

Γραμματειακή Υποστήριξη:Τζορμπατζάκη Ελένη

Ειδικοί Συνεργάτες: Βαβίλης Παναγιώτης
  Bολάνης Σταμάτης
  Πασσάς Σταύρος

Web Design: Βολιτάκη Ευαγγελία